Tidene forandrer seg, og det gjelder også på lekeplassen. Nyere tider har skapt nye trender og andre lekeaktiviteter. Som forelder tenker du kanskje tilbake på en barndom fylt med sangleker og ballspill med nabobarna. Vel, det er ingenting i veien for at disse lekene fortsatt kan være morsomme aktiviteter for dine egne barn.

 

Her er 8 barndomsleker du kanskje hadde glemt, og som barna dine kommer til å elske! Det beste av alt er at det krever minimalt med utstyr. Husker du disse?

Hoppetau og hoppestrikk

Hoppetau var alltid en slager i skolegården og på lekeplassen. Her er det en rekke morsomme regler du kan lære bort til barna. Noen klassikere er kjærestereglen med alfabetet, bamse bamse ta i bakken og “Finbech og Fia”. Det fine med hoppetau er at barna lærer seg kroppsbeherskelse, rytme og balanse, samtidig som de lærer seg å kjenne igjen bevegelsesmønstre.

Hoppestrikk var en annen populær barnelek for foreldregenerasjonen. Her er det også flere varianter, blant annet sløyfa og tiern.

 

Lek, latter og læring i hver boks – Les mer om Kreative Pakker

Boksen går

Boksen går er en form for gjemsel, og passer best når flere leker sammen. Reglene er enkle. Én teller ved siden av boksen mens de andre gjemmer seg. Når tiden er ute skal den som teller lete etter de andre. Dersom han ser for eksempel Kari som gjemmer seg må han løpe tilbake til boksen og rope ”Kari på boks”. Da er Kari fanget ved boksen. Hvis Kari derimot klarer å løpe tilbake til boksen før han, roper hun ”boksen går” og alle som har blitt fanget tidligere er da fri.

 

Paradis

Å hoppe paradis er en barnelek som har eksistert lenge. Den kan tegnes opp på forskjellige måter og kan ha kombinasjoner av både enkeltruter og dobbeltruter. Hver person har en kastestein hver. Du begynner med å kaste steinen i rute 1, for så å hoppe på en fot over den ruten der steinen ligger og videre til de andre. Når du har hoppet alle rutene vender du 180 grader og hopper tilbake. På tilbaketuren må du bøye deg ned å plukke opp steinen fra rute 1, før du igjen hopper over denne ruten og i mål. Klarer du ikke å treffe ruten med steinen telles den som ute, og nestemann får prøve seg. Slik går det på runde fra rute 1 og helt til 10.

 

Rødt lys

Rødt lys går ut på at én person skal telle inntil en vegg mens de andre står på rekke noen meter bak. Målet er å komme seg så fort som mulig til den som teller. Personen som teller, snur seg mot veggen mens de andre kommer nærmere der han står. Når han snur seg mot dem er det om å gjøre å stå helt stille og ikke bevege seg. Hvis du beveger på deg må du tilbake til start. Hvis du derimot klarer å stå helt stille kan du fortsette å gå mot veggen når han snur seg tilbake og fortsetter å telle. Den første som kommer frem til veggen har vunnet.

 

Triksekongen og gris

En fotball kan brukes til flere morsomme ballspill. To enkle varianter er triksekongen og gris. Triksekongen går ut på at hver person skal trikse med ballen på knærne, beina eller hodet. Man starter på én og øker for hver runde. Den som klarer flest triks sammenhengende vinner. En annen variant er gris, der man står i ring og sparker ballen til hverandre i lufta uten å røre bakken. Dersom du mister ballen i bakken får du en G. Den første som har fått alle fire bokstavene i ordet gris har tapt.

 

Ta den ring og la den vandre

Dette er en sanglek der alle står i ring med ansiktet vendt innover og hendene bak ryggen. Èn person står utenfor med en ring eller annen liten gjenstand i hånden. Personen går rundt på utsiden av ringen og later som han gir ringen til hver enkelt mens alle synger:

Ta den ring og la den vandre fra den ene til den andre 

Ringen er skjult, den sees ei, nettopp nå er ringen hos meg 

Jeg gikk meg ut på den grønne eng, der gjettet jeg på hvem ringen skulle få 

Ser du jeg har fått den, ser du jeg har fått den. Tralalla, lalla, lalla, lalla, lalla.  

 

Personen må legge ringen i hånden til en av de andre før de kommer til siste strofe. Da tar alle hendene foran seg mens de rister i takt med sangen. Personen som la ringen hos en av de andre peker på en tilfeldig person i ringen og sier reglen ”Hvem har ringen som sitter på den pene ringefingeren” mens han peker på nestemann i ringen for hver stavelse. Den personen han stopper ved må gjette hvem som har ringen. Gjetter han galt, skal den som ble gjettet på, gjette videre. Slik går leken til ringen er funnet.

Knutemor

Knutemor er en lek som mange kjenner til, og som er fin å bruke for å utvikle samarbeidsevnene. Velg ut en eller to personer som skal være knutemor. Disse må gå i et annet rom eller en annen plass slik at de ikke ser resten av gruppa. De andre stiller seg i en ring og holder hender. Så gjelder det å lage en så vanskelig knute som dere klarer ved å krype over, under og gjennom beina på hverandre. Husk at man skal holde hender hele tiden. Når dere er fornøyde med knuten roper dere på knutemor som kommer inn og løser opp knuten.

Bro, bro brille

Bro, bro brille er en tradisjonell sanglek som er svært mye brukt i barneselskaper. Velg ut to personer som skal være bro. De to personene må bli enige om hvert sitt alternativ innenfor en kategori, for eksempel eple og pære uten at de andre hører det. Så holder de hender og lager en bro som de andre skal gå på rekke under mens alle synger:

Bro, Bro brille 

Klokka ringer elleve 

Keiseren står på sitt høyeste slått 

Ser utover vann 

Ser utover strand 

Fare, fare kringsmann 

Døden skal du lide 

Den som kommer aller sist skal i den sorte gryyyte! 

 

Når det synges gryte i den siste strofen skal de to personene som er bro, fange en av de andre ved å ta ned armene. De skal så trekke seg unna de andre, og den som har blitt fanget må velge mellom eple og pære. Velger han pære, skal han stille seg bak den personen som hadde dette alternativet. Slik fortsetter man til alle barna har blitt fanget av broa og stilt seg bak et av alternativene. Til slutt blir det drakamp mellom eplegruppa og pæregruppa. De som vinner drakampen har vunnet leken.

 

Har du også lyst å skape gode minner med barna dine, gjennom lek eller kreativitet?

Pin It on Pinterest